કેરીયર્સBlog
લોગિન/નોંધણી કરો

પાર્સલ ટ્રેકિંગ કમ્પોનન્ટ્સ

કોઈ પણ અતિરિક્ત કોડ વગર વિનામુલ્યે કમ્પોનન્ટ્સ મેળવો! તમારા માટે અને તમારા ગ્રાહકો માટે શિપમેંટને ટ્રેક કરવાનું વધુ સરળ બનાવો.

સાઇઝ પસંદ કરો:
પહોળી સાઇઝ(840*156
પહોળી સાઇઝ(394*136
સાકડી સાઇઝ(270*110
સાકડી સાઇઝ(170*104
કમ્પોનન્ટનો પ્રિવ્યૂ
નીચે મુજબનો કોડ કોપી કરો અને તમારી વેબસાઇટ પર પેસ્ટ કરો
કોડ કોપી કરો
પહોળી સ્ક્રીન માટે અથવા વેબ પેજ ઉપર એને મધ્યમાં મૂકો: