கேரியர்கள்Blog
உள்நுழைவு/பதிவு செய்க

பார்சலை கண்காணிக்கும் கூறுகள்

எந்தவொரு கூடுதல் குறியீடும் இல்லாமல் கூறுகளைப் பெறுங்கள் ! உங்களுக்கும் உங்கள் வாடிக்கையாளருக்கும் ஏற்றுமதிகளைக் கண்காணிப்பது மிகவும் வசதியானது.

அளவை தேர்வு செய்யுங்கள்:
பரந்த அளவு(840*156
பரந்த அளவு(394*136
குறுகிய அளவு(270*110
குறுகிய அளவு(170*104
கூறுகளின் முன்னோட்டம்
குறியீட்டை பெல்லோவாக காப்பி செய்து உங்கள் இணையதளத்தில் சேர்க்கவும்
குறியீட்டை நகலெடுங்கள்
பரந்த திரைக்கான அல்லது வலைப்பக்கத்தின் மையத்தில் இதை வைக்கவும்: