APIరవాణాదారులు
లాగిన్ అవ్వండి/నమోదు చేయండి

Macedonia Post గురించి

МИСИЈА

Мисијата на Македонска пошта е квалитетно и ефикасно да ги задоволи потребите на корисниците со постојните и нови поштенски, поштенско-финансиски и други услуги, по фер и разумни цени за сите корисници, водејќи притоа сметка за стабилноста на компанијата и мотивираноста на своите вработени.

ВИЗИЈА

Визијата на Македонска пошта е да биде високопрофесионална, кориснички ориентирана, конкурентна, профитабилна, препознатлива и почитувана компанија со посветени и мотивирани вработени, одговорна кон корисниците и општеството.

పరస్పర సహాయక రవాణాదారులు